Lichter

Denne film af Hans-Christian Schmid har fået en del omtale, og det er en af de nyere film, jeg har set, så den er kommet med i denne liste. Jeg vil dog kun give den halvdelen af mulige stjerner, og jeg ville ikke bruge den i min egen undervisning, men andre kan jo vurdere situationen anderledes.
Filmen handler om russisksprogede flygtninge, der gennem Polen flygter over floden Oder til Tyskland.
Det bemærkelsesværdige ved denne film i et land, der i høj grad plejer at eftersynkronisere, er at der tales russisk med tyske undertekster, og der tales polsk med tyske undertekster, og i en mindre del af filmen tales der tysk uden undertekster. Dette forhøjer selvfølgelig filmens autensitet; men til tyskundervisning i Danmark kan vi ikke rigtig bruge de russiske og polske passager til noget; og det er altid rart, hvis det tyske, vi hører, er forsynet med tyske undertekster for hørehæmmede.
Hvis man trods alt vil se filmen, skulle den være egnet fra og med 9. skoleår.

HC